Skriv til Costume og vinn

Har du opplevd noe du synes vi skal skrive om, eller har du en kommentar til en av artiklene våre? Skriv til oss – kanskje vi bruker det i bladet, på nettsidene eller som inspirasjon til å bli enda bedre!

 

Costume

Bonnier Media AS

Postboks 61 Sentrum

0101 Oslo

 

Besøksadresse:

Øvre Vollgate 6

0158 Oslo

 

Kundeservice og abonnement

Alle henvendelser vedrørende velkomstgaver, abonnement, adresseforandring, innbetalinger, verving, vervepremier, klubbtilbud, tidligere utkomne blader m.m. bes rettet til abonnementsavdelingen hos Kundeservice. Ønsker du å endre abonnementet, må disse endringene være oss i hende senest 5 dager etter at du har mottatt bladet. Husk å oppgi abonnementsnummer ved alle henvendelser. Dette nummeret finner du på girokortet.

 

Bonniers Kundeservice

Postboks 1188 Sentrum

0107 Oslo

 

Telefon: 23 06 87 03

Telefaks: 23 06 87 30

 

Åpningstider:

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag-torsdag: 09.00 - 16.00

Fredag: 09.00 - 14.00

 

E-post: Kundeservice@bonnier.no

http://www.bonniermedia.no/

 

Annonsesalg

Bonnier Media AS

Postboks 1019 Sentrum

0104 Oslo

 

Telefon: 22 04 73 00

Telefaks: 22 04 73 01

Salgssjef nett:
Stian Johansen - Stian.johansen@bonnier.no

 

REDAKSJONEN

Sjefredaktør: Kine B. Hartz, kine.hartz@costume.no

Redaksjonssjef: Helene Polmar, helenep@costume.no

Art Director: Hege Sonerud, heges@costume.no

Moteredaktør: Randi Helene Svendsen, randi@costume.no

Motejournalist og stylist: Anette Von Osten, anette.vonosten@costume.no

Skjønnhetsansvarlig: Silvany Bricen, silvany.bricen@costume.no (i permisjon)

Skjønnhetsansvarlig: Anne Cecilie Olavesen, annececilie.olavesen@costume.no

Nettansvarlig: Sonia Uppal, sonia.uppal@costume.no

Nettjournalist: Alexandra Sætran, alexandra.saetran@bonnier.no

Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for manuskripter, bilder og illustrasjoner som ikke er bestilt. Magasinet/nettsiden må kun siteres med tydelige kildehenvisninger. Gjenbruk av redaksjonelt stoff tillates kun etter avtale. Redaksjonelt stoff fra magasinet/nettsiden må ikke brukes i ervervsøyemed.

 

Utgiver

Bonnier Media AS

Postboks 61 Sentrum

0101 Oslo