© costume.no

McCartneys Meat Free Monday

Stella McCartney vil øke bevisstheten rundt folks utslipp av drivhusgasser ved å ha minst en kjøttfri dag i uken.