© Getty Images, H&M, WWF

Mote + vann = sant

H&M har inngått et samarbeid med naturvernorganisasjonen WWF hvor de har utviklet en helt ny vannstrategi!

Denne høsten har bedrifters samfunnsansvar fått sin plass på dagsorden og nå følger kleskjeden H&M opp med en gladmelding. De har nemlig startet et tre års langt samarbeid med organisasjonen WWF for å bedre vannforbruket til bedriften.

Vannstrategien omfatter hele verdikjeden, det vil si alt fra opplæring av egne designere til bedre drift av vannforsyningskilder og minimering av vannforbruk. I tillegg håper de at strategien vil inspirere andre firmaer til å gjøre det samme.

Jim Leape, generaldirektør i WWF, omtaler strategien som en mileåæl i H&Ms arbeid med å ta ansvar for vannressursene.

  • H&M forstår at langsiktig suksess avhenger av tilgang til nok vann, og tar på alvor at de må være en god nabo og en ansvarlig forvalter av felles ressurser, forteller han i en pressemelding.

Dette vil si at designere allerede på tegnebordet vil få opplæring i hvordan vann påvirker produksjonen i tillegg til at det internt og eksternt vil inspireres til et ansvarlig vannforbruk.

Fokuset på vann kommer på bakgrunn av WWFs Living Planet Report for 2012 hvor det kommer frem at omtrent halvparten av jordens befolkning bor ved en elv hvor det er akutt vannmangel i minst en måned. H&M har flere fabrikker i nærheten av slike elver og har i over ti år arbeidet for å bedre situasjonen. Med vannstrategien er de nå et skritt nærmere.

- Vi er stolte av samarbeidet med WWF og håper det vil inspirere andre til å følge etter, sier administrerende direktør i H&M Karl-Johan Persson.