Motehusene bruker denne fargen som wow-effekt

Denne sesongen domineres av en tøff farge, som har symbolisert vidt forskjellige ting gjennom årenes løp.