Intelligens test
© Anna Stokland

6 overraskende tegn på at du er intelligent

Vi har funnet seks av de mest overraskende tegnene på at du er intelligent. Tegn nummer 1: Du er en rotekopp

1. Du er en rotekopp

Det ser hverken særlig ryddig eller organisert ut med et hjem eller en kontorplass som ligner en slagmark. Men studier viser at gode idéer i høyere grad blir skapt i kaos.

2. Du banner

Banner du litt mer enn du er stolt av? Så kan det faktisk være et tegn på at du er intelligent. Et studie har nemlig vist at de høyt intelligente forsøkspersonene var i stand til å nevne langt flere banneord enn de resterende forsøkspersonene.

3. Du bekymrer deg

Forskere mener at evnen til å bekymre seg har utviklet seg sideløpende med intelligensen gjennom evolusjonen. Det betyr at de med høy intelligens bekymrer seg mer og har lettere for å bli ramt av eksempelvis angst.

4. Du er en natteravn

Er det en utfordring å komme i seng på kvelden? Så skyldes det muligvis ditt gode hode. En amerikansk undersøkelse utført på 20.745 voksne amerikanere, har nemlig vist at mens de mindre intelligente i gjennomsnitt gikk i seng klokken 23:41 og stod opp klokken 7:20 – så gikk de klokeste i gjennomsnitt først i seng klokken 00:29 og stod opp 7:52.

5. Du stoler på andre

Det er en stor forskjell på hvor mye vi stoler på våre medmennesker. Men hvis du er typen som lar lommeboken ligge fremme på skrivebordet i lunsjpausen, tilhører du ifølge amerikanske analyser nok det kloke selskapet. Med tilliten til andre mennesker følger dessuten også økt glede og bedre fysisk helse.

6. Du er lat

Late mennesker nyter tiden med deres tanker og er generelt mer intelligente enn de energiske. Så hvis du er litt av en sofasliter, kan det være fordi du er mer intelligent enn de fleste.

Kilder: Independent, CNBC, Oxford Universitet, Spinal Research, Entrepreneur