© TONJE GULBÆK

Dette er vinneren av Jenteprisen 2022

Vinneren av Jenteprisen 2022 er endelig kåret. Den 11. oktober ble prisutdelingen avholdt på FNs internasjonale jentedag - og i år settes kvinnehelse på dagsorden.

Det var Endometrioseforeningen som stakk av med Jenteprisen 2022 under FNs internasjonale jentedag. Prisen vant de nettopp for deres arbeid med å øke kunnskap og kjennskap til blant annet kvinnesykdommen endometriose.

-Det er rørende å vinne Jenteprisen 2022, dette betyr mye for oss. Vi har alltid ment at likestilling i stor grad handler om kvinnehelse og har i 25 år arbeidet for at alle med endometriose og adenomyose skal bli trodd og få bedre helsehjelp. Vi representerer unge jenter, kvinner, transpersoner og ikke-binære som ikke opplever å bli sett eller hørt. Denne prisen bidrar til at vår hjertesak får mer oppmerksomhet, noe som forhåpentligvis bidrar til mer kunnskapsdeling og støtte, sier Elisabeth Raasholm Larbye, styreleder i Endometrioseforeningen.

© TONJE GULBÆK

Setter kvinnhelse på dagsorden

Endometrioseforeningen vinner årets Jentepris for arbeidet med å sette kvinnehelse på dagsordenen. I over 25 år har de jobbet for å løfte fram endometriose og adenomyose, som er to underdiagnostiserte sykdommer. Bare endometriose alene rammer seks til ti prosent av kvinner, heter det i juryens begrunnelse.

– Juryen er særlig imponert over Endometrioseforeningens stå-på vilje og iherdige innsats med å løfte kvinnehelse og sette viktige saker på agendaen, sier juryleder Hege Yli Melhus Ask.

© TONJE GULBÆK

Offentlig unnskyldning

Generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli, mener årets vinner jobber med en viktig sak som bidrar til økt likestilling.

-Årets vinner setter fokus på alvorlige sykdommer som mange kvinner lider av i stillhet. Foreningen har bidratt til at helsedirektoratet nå jobber målrettet for å forbedre kvinners helsetilbud. De har fått en offentlig unnskyldning fra tidligere helseminister, Bent Høie, og ting begynner endelig å skje. Resultatene foreningen har oppnådd er imponerende og det jobbes nå med å få til et bedre tilbud for kvinner som lider av endometriose og adenomyose. Vi håper Jenteprisen bidrar til å støtte foreningens arbeid om bedre helsetilbud for kvinner, sier Kari Helene.

© TONJE GULBÆK

Kvinnehelse skal ikke være tabu og flaut

Sykdommer som endometriose og adenomyose er både sterkt underkommunisert og underdiagnostisert. Allerede i ung alder blir jenter fortalt at sterke smerter rundt menstruasjon er helt vanlig, og mange jenter går dermed med unødvendige smerter i flere år.

-Endometrioseforeningen representerer en enorm pasientgruppe som fortsatt møter gammelt tabu, skam og store hindre hver eneste dag. Kvinner, jenter, transpersoner og ikke-binære lever i kropper det forskes for lite på, som samfunnet bryr seg for lite om. Det må endres, og for vår del er Jentedagen en viktig markering som er med på å løfte denne tematikken, sier Larby.

© TONJE GULBÆK

Kvinnehelse sidestilles sjeldent med menns helse

Endometriose rammer cirka én av ti kvinner og adenomyose cirka to av ti kvinner. Sykdommene rammer også transpersoner og ikke-binære. Minst 500.000 nordmenn har dermed én eller begge sykdommene. Selv om disse sykdommene er svært vanlige, tar det likevel i gjennomsnitt syv år før man får en diagnose. I løpet av disse årene blir mange møtt med mangelfull forståelse, de blir ikke trodd og får dermed ikke riktig helsehjelp.

-Kvinnehelse sidestilles sjeldent med menns helse. Det kommer til syne i språket vi bruker, for i dag snakker vi eksempelvis om «kvinnehelse» og «helse», ikke «kvinnehelse» og «mannehelse». Nå er det på tide å gi jentene mer plass, og nettopp det jobber vi i Endometrioseforeningen med. Når kvinnehelse blir helse, da kan vi snakke om likestilling, sier Larby.

© TONJE GULBÆK

Likestillingen er på vei tilbake

Plan International Norge deler hvert år ut Jenteprisen sammen med Costume. Prisen deles ut i forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober. I år feirer vi den tiende jentedagen, og aldri før har jentedagen vært viktigere, da det er en tilbakegang i likestillingen de siste årene.

Jenteprisen går til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden.

-Hvis flere hadde visst om endometriose hadde vi allerede hatt en kur. Å skape oppmerksomhet og ikke minst bidra til mer forskning for å finne en kur er Endometrioseforeningens hovedmål, og det gjør de til en verdig vinner av Jenteprisen 2022. Kvinnehelse er et felt som ikke får nok fokus.
En av ti kvinner lider av endometriose. Da jeg selv fikk diagnosen for 15 år siden, fikk jeg sjokk over å få en sykdom jeg aldri hadde hørt om - en sykdom som rammer så mange av oss. Det er derfor ekstra gledelig at Jenteprisen løfter frem en aktør som jobber for å endre det. Tusen takk til Endometrioseforeningen for det viktige arbeidet dere gjør for kvinnehelse. COSTUME gratulerer Endometrioseforeningen så mye som vinner av Jenteprisen 2022!, sier Kine B. Hartz, sjefsredaktør i COSTUME.

© TONJE GULBÆK

En kvinnesterk jury

Jenteprisen 2022 ble delt ut på Ingensteds i Oslo på FNs internasjonale jentedag 11. oktober, med Tinashe Williamson som konferansier.

Juryen besto av:

  • Hege Yli Melhus Ask (juryleder) – næringslivsleder og styreleder i Skagerak Maturo Seed og styremedlem hos Kron
  • Isabelle Ringnes – gründer av EqulityCheck og foredragsholder om likestilling teknologi
  • Malin Knutsen Hundsnes – Ungdomsaktivist i URO (Ungdommens rettighetsorgan – Plan Norge)
  • Edin Babic – kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
  • Trine Skei Grande – Partner i Footprint (Sopra Steria) og tidligere leder i Venstre
  • Samina Ansari – Grunnlegger og CEO av AVYANNA DIPLOMACY
  • Mona Berntsen – danser.
© TONJE GULBÆK
© TONJE GULBÆK