Moteuken i København - dag 2

Se høydepunktene fra moteukens andre dag.