Serendipity (2001) Love scene
© Serendipity (2001)

Hvem bør betale regningen på den første daten?

Var det som du trodde?

Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men hvor likestilte er vi egentlig når det kommer til å dele regningen under den første daten?

En ny undersøkelse utført av datingtjenesten happn - som har over 45 millioner brukere i 50 byer over hele verden, viser at bare én av fire, altså 25 prosent synes at regningen bør deles likt. Menn og kvinner virker imidlertid til å ha ulike oppfatninger om hvem som bør betale.

Flere interessante funn: Dette vil vi helst gjøre på den første daten!

Over halvparten av kvinnene sier at regningen som oftest deles likt, mens én av tre sier at daten deres bør betale selv. Samtidig svarer så mange som 63 prosent av mennene at det vanligvis er de som betaler.

The notebook love scene movie
© The notebook

Forøvrig mener 39 prosent av både kvinner og menn at det ikke er noen regel for hvem som skal betale på den første daten. Én av fire mener at regningen skal deles likt og 24 prosent mener at menn skal betale. Bare én prosent mener at kvinner bør ta regningen på den første daten.

Ifølge respondentene i undersøkelsen er vanlige årsaker til å betale hele regningen at man vil gjøre et bra inntrykk. 28 prosent av menn spanderer ofte på sine dater fordi de opplever at det forventes av dem, samtidig sikrer de seg en sjanse til å spørre daten ut igjen.

– Teknologien har gjort det enklere enn noensinne å ta initiativ til å møte andre. happn gjør det mulig for menn og kvinner å møtes på like vilkår. Vår undersøkelse viser imidlertid at det fortsatt er ulike forventninger når man møtes i virkeligheten. Typiske kjønnsroller og stereotyper er fortsatt til stede under møtet, sier Claire Certain, Head of Trends på happn.

© Happn

Kartleggingen er basert på en nordisk undersøkelse blant 2231 brukere på happn, hvorav 775 nordmenn. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2018 gjennom en nettbasert spørreundersøkelse.